Shared Space concept ook toepassen in ICT

Afgelopen weekend hebben we de 14e editie van de Mattenschippersrace weer gevaren. Iedereen had het enorm naar zijn zin, en ik realiseerde mij dat de beperkte hoeveelheid regels die wij als organisatie hanteren hier een een belangrijke rol in spelen. Ergens in mijn achterhoofd speelde nog iets over een verkeersplein in Drachten (Laweiplein) waar ze alle borden hadden weggehaald en waar sindsdien veel minder ongelukken gebeuren en de doorstroming enorm verbeterd is. Kijk hier voor de conclusie van de Gemeente Smallingerland.

Met wat googelen kwam ik terecht op de site van Shared Space en de ondertiteling bevestigde mijn gedachte; De samenleving moet zodanig ingericht zijn dat een mens kan handelen als een verantwoordelijk lid van die samenleving.

Gedurende het schrijven van dit artikel vallen er steeds meer puzzelstukjes op zijn plaats. Termen als “in de geest van” versus “naar de letter van de wet”, de term verantwoordelijk lid van de samenleving passen allemaal aan elkaar in die puzzel.

Terugkijkend naar mijn ervaring zie ik dat de meest succesvolle projecten en veranderingen tot stand zijn gekomen door het ontbreken van dikke pakken papier die tot in detail bepalen wat je wel en niet mag/moet doen. Stel de kaders (vergelijk de haaientanden op het verkeersplein Lawei) waarbinnen e.e.a. moet gebeuren en laat vervolgens de invulling (hoe passeer ik het plein en hoe gedraag ik me op het plein?) over aan de creativiteit en verantwoordelijkheid van mensen binnen de organisatie. Op die manier stimuleer je communicatie en betrokkenheid en daardoor creëer je draagvlak.

De kern van het concept van shared space volgens het Shared Space Institute:  de openbare ruimte in steden en dorpen wordt vormgegeven als mensruimte die sociaal gedrag tussen alle gebruikers bevordert. Creëer een ruimte waarin mensen hun vrijheid, verantwoordelijkheid en autonomie kunnen ontplooien, waarin ze dingen met elkaar kunnen regelen. En vooral: maak die ruimte samen met die mensen die haar gebruiken. Door op deze manier naar verkeer en ruimte te kijken wordt tegelijk de ruimtelijke kwaliteit verhoogd met de nodige effecten op sociaal gedrag, economische versterking en culturele ontwikkeling.

Met minimale aanpassingen zou deze definitie uitstekend passen in de ICT omgeving: de (inrichting van) ICT wordt vormgegeven als mensruimte die sociaal gedrag tussen alle gebruikers bevordert. Creëer een ruimte waarin mensen hun vrijheid, verantwoordelijkheid en autonomie kunnen ontplooien, waarin ze dingen met elkaar kunnen regelen. En vooral: maak die ruimte samen met die mensen die haar gebruiken. Door op deze manier naar de  (inrichting van) ICT te kijken wordt tegelijk de kwaliteit en het draagvlak verhoogd met de nodige effecten op sociaal gedrag, economische versterking en culturele ontwikkeling.

Direct is de link met ABC of ICT duidelijk in de vorm van sociaal gedrag (Behaviour) en culturele ontwikkeling (Culture) en tegelijkertijd de reden waarom het Shared Space concept succesvol kan zijn in de ontwikkeling van ICT en de processen daaromheen.